Aga Khamenai ko lekar itni shiddat pasandi kyu

Aga khamenai jo Iran ke rahbar hai, unki ek shia mulk ki qayadat karne ki bina par izzat karna alag baat hai lekin uske sath sath unke maqame Imam e masoom tak pohcha dena aql ke khilaaf baat hai ya fir jahalat hai. Kuchh unke haami itne shiddat pasand hai ki unki difa karne ki aad me wo unhe maqame masoom par pohcha dete hai.

Aaiye ham dekhte hai ki kya kya alfaaz istemal kiye hai kuchh unke shiddat pasand haaamiyan ne.

Islamic Pulse jo Bartaniya se ek video channel chalate hai unhone unki difa karte karte ek video me yaha tak keh diya aur ous hadees ke sath Aga khamenai se mushabahat de di ki jisme Rasoole Kuda (s.a.w) ne Ameerul Momeneen Imam Ali (a.s.) ki shan me kaha ki agar tum dekho ki Ali (a.s.) ek taraf hai dusre log dusri taraf to tum Ali (a.s.) ki itaat karna. Ye hadees Imam Ali (a.s.) ki shaan me hai use kisee Ghaire ma'soom ke liye istemaal karna ya to unki jahalat hai shiddat pasandi.


Isee tarah Pakistan se Aga Jawad Naqvi bhi apni shiddat pasandi ke liye jaane jate hai unhone bhi 'Ulil Amr' ki ayat jo Imam e masoom ke liye hai use Aga khamenai ke liye istemaal ki hai. Afsos iss baat ka hai ki jab aise padhe likhe aur baqaida mu'ammam, jab Quran ki Ayato ka galat istemaal karenge to aam insan waqe'an confuse ho jayega.

Isee tarah social media par bhi aisee aisee post karne wale Aga ke kuchh shiddat pasand haami hai jo MI6 aur Israeli agent jaise nazeba alfaaz oon Olomaa ke liye istemal karte hai jo unki baat se muttafiq nahi. 

Aur sath sath aise post karte hai ki jaise, meyare rahbar ke hawale se.

Ab Aise shiddat pasan afraad ko kaun samjaye ki "Imam Husain (a.s.)ki Imamat ka meyaar kaha aur ghaire masoom kaha?"


Iss tarah ke shiddat pasand aksar dikhne me aate rahe hai. Jaise ki kuchh arsa pahla canada se Maulana Sayed Muhammed Rizvi sahab ne bhi Juma'h ke khutbe me aise logo ki mazammat ki hai aur usme unhone oon logo ko agah kiya tha ki jo Beharul anwar ki kuchh ahaadees jisme imam ke zuhoor ki alamaat bayan kiye hai oon alamaat me nafse zakiyya aur digar momeneen ki mushabahat haal ke famous afraad ke liye karte hai. Aur isee unwaan se ek movie jo Iran me banayi gayee thi, oos  ki kadi mazammat ki hai.


Aaiye Allah se Dua' goh hai ki Allah Humare haqiqi oloma ka saya, Imam E Ma'soom (a) ki qayadat ke saath qaem rakhe aur hume daure ghaibat ke harr fitno se bachaye rakhe.

No comments