Hadees: Ahlebait (a.s.) se Mohabbat ko kaise pahchaane?

Imam Baqir AS ne farmaya:
Jo koi ye janna chahta hai k hamen dost rakhta hai ya nahi to apney dil ka imtehan le. Agar hamari dosti k sath hamarey dushman ki dosti ko shareek karey to wo hamara nahi hai aur hum is se nahi hen. Khuda, Jibraeel aur Meekaeel is k dushman hen aur Khuda kafiron ka dushman hai
(Taweel alayat Jild 2 Safha 52, Bihar Jild 24 Safha 317 Hadees 23, Bishartul Mustafa S.A.W Safha 87, Imaali Toosi Safha 147, Manaqib-e-Ahlebait Safha 47 Hisa 1)

No comments