Majlise Ayyame Aza - Maulana Abutalib Tabatabi sb.

 


Ayyame aza me humari kya zimmedari hai? Waez ki kis baat par bharosa kare? Girya o Matam riwayat ki raushni me Tabarruk ka importance Husain kis ke hai? Sawab aur propaganda Shafa'at aur gunah 😭Masaebe Janabe Zainab (s.a.)

No comments